Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 2615/KH-UBND ngày 21/4/2020 về tổ chức triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.


     UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 2615/KH-UBND ngày 21/4/2020 về tổ chức triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với chủ đề "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc".

     Theo đó, mục đích của tháng hành động là thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động.




Ảnh: Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019


     UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với với các ngành, đơn vị liên quan biên soạn nội dung và tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức như: băng rôn, pano, áp phích, in ấn tờ rơi, sổ tay, đĩa... về nội dung công tác ATVSLĐ và Tháng hành động; vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ nhằm thực hiện tốt xã hội hóa công tác tuyên truyền về Tháng hành động năm 2020.

     Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh quán triệt đầy đủ mục đích, các nội dung của Kế hoạch; tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực, hướng về người lao động cả trong khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2020 phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo đúng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố.

     Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 được tổ chức từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020, bao gồm các chương trình, hoạt động cụ thể sẽ được triển khai trước, trong và sau Tháng hành động năm 2020./.

Tin, ảnh: Phòng Việc làm - An toàn lao động
 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 3 2 5 9 0 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 71828
Tổng cộng: 15325902