Giới thiệu

     Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 770/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng.

     Mục đích của Quỹ nhằm vận động sự đóng góp của các cơ quan nhà nước, đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế, văn hoá, từ thiện, nhân đạo và các tổ chức xã hội khác, của cá nhân ở trong và ngoài nước, viện trợ quốc tế cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

     05 chương trình do Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố Đà Nẵng thực hiện:

     1. Chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ trẻ em nghèo chữa bệnh;

     2. Hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng khó khăn, cấp học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, học giỏi;

     3. Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em ở một số vùng khó khăn;

     4. Chăm sóc, cải thiện đời sống cho trẻ em nghèo, mồ côi, bất hạnh;

     5. Hỗ trợ trẻ em vùng bị thiên tai, dịch bệnh và trợ giúp trẻ em bị hoạn nạn đột xuất.
 

     “Quỹ Bảo trợ Trẻ em được thành lập nhằm mục đích vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”.

     ( Trích Điều 39 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em)

 

Thông tin Lãnh đạo
Họ tên : Nguyễn Đăng Hoàng
Chức danh : Giám đốc
Điện thoại :0511.3825948 - 0905.177.678
Họ tên : Hà Thị Kim Ánh
Chức danh : Phó Giám đốc
Điện thoại :0511.3827407 - 0975.474.928
Thông tin liên hệ

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 

Địa chỉ: Tầng 20, Trung tâm hành chính - 24 Trần Phú, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3827407 (Văn phòng quỹ)

Email: quylv2@danang.gov.vn

Lượt truy cập
2 0 2 8 8 9 7 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 155768
Tổng cộng: 20288972