1. VĂN PHÒNG SỞ: * Công tác thông tin - tổng hợp: - Xử lý và đề xuất xử lý thông tin - văn bản (kể cả đơn, thư, điện tín) của các tổ chức, cá nhân gửi đến Sở và Lãnh đạo Sở. Kiểm tra, thẩm định thông tin - văn bản của các phòng chuyên môn tham mưu trước khi trình lãnh đạo Sở phê duyệt ban hành;
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ LIÊN CHIỂU Địa chỉ: Đặng Huy Trứ, Hoà Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Cần Điện thoại cơ quan: 0511.3485815 Điện thoại di động: 0905.163.324
1. Lịch tiếp công dân của Sở Lao động – TB&XH thành phố Đà Nẵng - Từ 9h đến 11h30 thứ hai hàng tuần: Giám đốc Sở tiếp công dân tại phòng tiếp công dân - Từ 14h đến 17h thứ 3 và thứ 5 hàng tuần: Các phòng chuyên môn tiếp công dân tại phòng làm việc - Các ngày làm việc trong tuần: Sở tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương;
    1
Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 3 6 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 262840
Tổng cộng: 20056369