Về việc xử phạt vi phạm hành chính
A+ | A | A-
Ngày đăng: 03/06/2020


     Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 03/6/2020 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xử phạt vi phạm hành chính./.

Tin cùng chuyên mục