Thông báo danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia tuyển dụng và thời gian tổ chức tuyển dụng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 21/11/2023
     Thông báo số 153/TB-TTPDNCC ngày 21/11/2023 của Trung tâm Phụng dưỡng người có công về danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia tuyển dụng và thời gian tổ chức tuyển dụng./.

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang