Thông báo kết quả tuyền dụng lao động hợp đồng tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần
A+ | A | A-
Ngày đăng: 31/10/2023
     Thông báo số 274/TB-TTĐDNTT ngày 31/10/2023 về kết quả tuyền dụng lao động hợp đồng tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần./.

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang