Thông báo danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia tuyển dụng và thời gian tổ chức tuyển dụng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 23/10/2023
     Thông báo số 262/TB-ĐDNTT ngày 23/10/2023 của Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần về danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia tuyển dụng và thời gian tổ chức tuyển dụng./.

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang