Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện thu thập, cập nhật và tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2023
A+ | A | A-
Ngày đăng: 13/10/2023
Ngày 6/10/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động (phần cung lao động) năm 2023 trên địa bàn thành phố. Hội nghị tập huấn có sự tham dự của cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng LĐTBXH của 07 quận, huyện; cán bộ LĐTBXH của 56 xã, phường và Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng

     Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 30/8/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện thu thập, cập nhật và tổng hợp thông tin thị trưng lao động. Ngày 6/10/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thu thập, cập nhật thông tin thị trưng lao động (phần cung lao đng) năm 2023 trên địa bàn thành phố. Hội nghị tập huấn có sự tham dự của cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng LĐTBXH của 07 quận, huyện; cán bộ LĐTBXH của 56 xã, phường và Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng.


Ảnh: Ông Võ Văn Tiến - Trưởng phòng Chính sách việc làm báo cáo viên tại buổi tập huấn


     Tại Hội nghị, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội đãớng dẫn các đa phương phương pháp, cách thức thu thập và cập nhật thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp; thông tin biến động và bổ sung hằng năm về cung - cầu lao động, từ đó hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trưng lao động, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về lao động, gắn với Kế hoạch chuyển đổi số của thành phố để thực hiện dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, góp phần xây dựng, hoàn thiện và phát triển thị trường lao động của thành phố. Bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

     Đ
ồng thời, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, cung cấp thông tin cho các đa phương, cơ quan quản lý nhà nưc theo quy định và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với thị trưng lao động của thành phố.

     Cũng tại Hội nghị, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội cũng triển khai những văn bản mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hướng dẫn cách thức thu thập thông tin nêu tại phiếu cung lao đng, đồng thời giải đáp, tháo gớng mắc, khó khăn cho các đa phương trong quá trình thực hiện./.


Tin, ảnh: Ngọc Hùng - Phòng Chính sách việc làm

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang