Tập huấn triển khai các Quy định pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
A+ | A | A-
Ngày đăng: 14/09/2023
Trong các ngày, từ ngày 06 đến ngày 15/9/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố (Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh) tổ chức tập huấn cho gần 500 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố các quy định về chính sách pháp luật cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

     Trong các ngày, từ ngày 06 đến ngày 15/9/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố (Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh) tổ chức tập huấn cho gần 500 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố các quy định về chính sách pháp luật cho ngưi lao đng nước ngoài làm việc tại Việt Nam.  

     Thông qua các lớp tập huấn, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã hướng dẫn các quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về ngưi lao đng nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý ngưi lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhânớc ngoài tại Việt Nam, các quy định về xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.


Ảnh: Ông Võ Văn Tiến - Trưởng phòng Chính sách việc làm phát biểu tại buổi tập huấn, tuyên truyền 


     
Trư
c đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tham mưu UBND thành phố triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao đng nước ngoài như sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về chấp thuận nhu cầu và cấp phép lao đng nước ngoài; ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngưi lao đng nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp có sử dụng ngưi lao động nước ngoài./.


Tin, ảnh: Phòng Chính sách việc làm

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang