Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
A+ | A | A-
Ngày đăng: 14/08/2023
Ngày 10/8/2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giản viên, giáo viên các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố

     Ngày 10/8/2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giản viên, giáo viên các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 200 cán bộ, nhà giáo là Thủ trưng đơn vị; Tởng, Phó các khoa, phòng của các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các giáo viên, giảng viên giảng dạy chính trị, pháp luật của các Tờng trung cấp, cao đng trên địa bàn thành phố.


Ảnh: Cán bộ quản lý, giảng viên tham gia bồ
i dưỡng chính trị hè năm 2023


     
Tại lớp bồ
i dưỡng, các thầy cô giáo được nghe PGS.TS Trần Thọ Quang - Vụ trưởng, Trưng cơ quan Tờng trực Tạp chí Cộng sản Miền Trung - Tây Nguyên báo cáo các nội dung về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 giữa nhiệm kỳ (Hội nghị Trung ương 7 Khóa XIII); chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mu, nói đi đôi với làm; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị trong và ngoài nước nổi bật 6 tháng đu năm 2023.

     Qua đ
ây, các thầy cô tại các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã lĩnh hội được các kiến thức mới về tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đt nước, những chia sẻ thực tế để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy tại các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời gian tới./.

Tin, ảnh: Phòng quản lý giáo dục nghề nghiệp

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang