Nâng cao năng lực thực hiện công tác giảm nghèo cho thôn trưởng/tổ trưởng tổ dân phố
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/06/2023
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch Giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; nhằm nâng cao năng lực trong thực hiện công tác giảm nghèo; từ ngày 23/5 đến ngày 24/6/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức tập huấn cho gần 3.000 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố

     Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch Giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; nhằm nâng cao năng lực trong thực hiện công tác giảm nghèo; từ ngày 23/5 đến ngày 24/6/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức tập huấn cho gần 3.000 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố.


Ảnh: Tập huấn cho Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn quận Thanh Khê


     
Nội dung tập huấn tập trung hệ thống các chính sách sách giảm nghèo theo Nghị quyết
75/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành ph quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo; Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND; quy trình rà soát hộ nghèo theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 04/7/2022 triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

     Đ
ặc biệt, thông qua tập huấn đã giúp cho đội ngũ thôn trưởng/tổ trưởng tổ dân phố tiếp cận và nắm bắt rõ hơn các quy định, những điểm mới trong việc triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2022-2025; một số phương pháp, giải pháp thực hiện giảm nghèo tại khu dân cư; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện…từ đó nâng cao cht lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến, phấn đu đạt mục tiêu giảm nghèo vào năm 2025./.   


Tin, ảnh: Phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang