Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 25/04/2023
     Thông báo số 04/TB-SLĐTBXH ngày 25/4/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về Kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang