Thông báo nội dung ôn tập. nội quy xét tuyển và thời gian dự kiến phỏng vấn
A+ | A | A-
Ngày đăng: 16/03/2023
     Thông báo số 01/TB-HĐXTVC ngày 15/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nội dung ôn tập. nội quy xét tuyển và thời gian dự kiến phỏng vấn./.

     - Nội dung ôn tập:  Tải về

     - Nôi quy xét tuyển: Tải về

     - Tài liệu ôn tập: Tải về

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang