Công đoàn Cơ sở xã hội Bầu Bàng: Tổ chức Đại hội Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
A+ | A | A-
Ngày đăng: 07/03/2023
Sáng ngày 02/3/2023, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở xã hội Bầu Bàng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

     Sáng ngày 02/3/2023, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở xã hội Bầu Bàng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự và chỉ đo đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn S Lao đng - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn S Lao đng - Thương binh và Xã hội; Công đoàn UBND xã Hòa Bắc; Cấp ủy Chi bộ thôn Lộc Mỹ; Công an xã Hòa Bắc gửi lẵng hoa chúc mừng.

     Đ
ại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt đng Công đoàn nhiện kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng ca đoàn viên, viên chức, người lao động; xây dựng đội ngũ đoàn viên, VC, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đo đức tốt, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của đơn vị, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thđể xây dựng công đoàn vững mạnh.


Ảnh:
Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

     Ban Chấ
p hành đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; xây dựng cơ quan “Xanh - Sạch - Đp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; xây dựng “Cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ tiết kiệm chi phí hành chính, tăng thêm thu nhập cho viên chức, ngưi lao động; kịp thời thăm hỏi, động viên khi đoàn viên gặp ốm đau, gia đình khó khăn, tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết trong đơn vị.

     Trong nhiệm kỳ
đã có 35 sáng kiến, giải pháp đưc đoàn viên đăng ký thực hiện và hoàn thành, góp phần đáng kể vào việc cải thiện, nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, tư vấn tâm lý, dạy nghề cho người cai nghiện ma túy. Đã kết nạp 52 đoàn viên mới, giáo dục, bồi dưỡng và giới thiệu 31 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 23 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Hằng năm có trên 90% VC, NLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 103 lưt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ s; 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, 39 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội.


nh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Công đoàn Sở LĐTBXH phát biểu chỉ đo Đại hội

     Phát biểu chỉ
đo đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn S Lao đng - Thương binh và Xã hội đã biểu dương những kết quả đt được của Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở xã hội Bầu Bàng nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo, quán triệt Ban Chấp hành và toàn thể đoàn viên giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; tiếp tục phát huy thành tích đt được, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra; đảm bảo điều kiện làm việc, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, ngưi lao động; tham gia đy đủ, tích cực, hiệu quả các hoạt đng, phong trào do Công đoàn Sở tổ chức phát động. 
 

nh: Đồng chí Phan Công Hải, Chủ tịch Công đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu nhận nhiệm vụ

     Đ
ại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí; bầu Chủ tịch Công đoàn, đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn S Lao đng - Thương binh và Xã hội gồm 44 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết.

Tin, ảnh:
Đình Huy - Cơ sở xã hội Bầu Bàng


Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang