Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/02/2023
     Thông báo số 28/TB-TTPDNCC ngày 28/02/2023 của Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng về việc tuyển dụng lao động hợp đồng./.

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang