Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành Lao động, Thương binh và Xã hội
A+ | A | A-
Ngày đăng: 10/02/2023
Sáng ngày 09/02/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng - Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện.

     Sáng ngày 09/02/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng - Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện.

     Năm 20
22, ngành Lao đng - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt và kịp thời các chủ trương, chính sách ca trung ương và thành phố. Tham mưu, xây dựng, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hành động của ngành, góp phần ổn đnh đời sống nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Kết quả đt được một số chỉ tiêu chủ yếu như giải quyết việc làm ước thực hiện đến cuối năm cho 35.000 lao đng, đạt 101,5% kế hoạch; tỷ lệ lao động làm việc trong nền kinh tế tăng thêm ưc đạt 12,4% (chỉ tiêu từ 4% đến 4,5%) ; tỷ lệ thất nghiệp là 3,8%; tuyển sinh mới 33.455 học sinh, sinh viên, đạt 77,80% so với kế hoạch năm; ước thực hiện 2.500 hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố thoát nghèo (đạt 87,72% kế hoạch năm), 350 hộ nghèo còn sức lao động phát sinh; số hộ nghèo còn sức lao đng ước còn lại đến cuối năm 2022 là 6843 hộ, chiếm tỷ lệ 2,28%; vận động Quỹ Đn ơn đáp nghĩa đưc hơn 3,8 t đồng,…

     Phát biểu tại hội nghị,
đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng - Giám đốc Sở đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đt được của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm qua. Toàn ngành đã có sự vào cuộc quyết liệt trong thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hành động của ngành, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh..


     Năm
2023, đồng chí Giám đốc Sở đề nghị tiếp tục đổi mới, khai thác các lợi thế, biến thách thức thành cơ hi để thực hiện có hiệu quả năm Chủ đề của thành phố Đà Nẵng “Năm tp trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ chủ yếu:

     1. Thủ
trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng LĐTBXH bám sát Chương trình công tác năm 2023 của ngành đã được ban hành tại Quyết định số 49/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/01/2023; tập trung thực hiện hơn 30 nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao.

     2. Tậ
p trung tham mưu xây dựng 6 Nghị quyết trình HĐND trong năm 2023.

     3.
Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm kết nối cung - cầu lao động trên thị trường; thực hiện những giải pháp hữu hiệu về giải quyết việc làm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

     4. Tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp. Triể
n khai Đề án “Phát triển nguồn nhân lực cho khu vực tư tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Đà Nng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

     5. Tiếp tục thực hiện tốt chế
đ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, cùng với phong trào “Đn ơn đáp nghĩa” không ngng nâng cao đời sống của đi tưng, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

     6. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bảo vệ trẻ em, bình
đẳng giới. Năm 2023 tp trung đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chủ đ năm của thành phố: “Năm tp trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

     7.
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

     8.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính.


Tin, ả
nh: Văn phòng Sở


Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang