Thông báo về việc triển khai tự kiểm tra pháp luật lao động năm 2023
A+ | A | A-
Ngày đăng: 02/02/2023
     Công văn số 198/SLĐTBXH-TTr ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về về việc triển khai tự kiểm tra pháp luật lao động năm 2023./.

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang