Thông báo công báo công khai dự toán ngân sách năm 2023 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công
A+ | A | A-
Ngày đăng: 16/01/2023
     Quyết định số 29/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thông báo công báo công khai dự toán ngân sách năm 2023./.

     Phụ lục ban hành kèm theo:  Dowload

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang