Tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2023, Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023
A+ | A | A-
Ngày đăng: 23/12/2022
Đến ngày 22/12/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã nhận được báo cáo từ 75 doanh nghiệp về kết quả tiền lương năm 2022 và Kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

     Đến ngày 22/12/2022, Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nng đã nhận được báo cáo từ 75 doanh nghiệp về kết quả tiền lương năm 2022 và Kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Qua kết quả tổng hợp, cụ thể như sau:

     
1. Tiền lương

     
Tiền lương cao nhất
287.000.000 đồng/tháng thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tiền lương thấp nhất là 4.160.000 đồng/tháng.

     2. Tiề
n thưởng

     
Tiền thưởng Tết Dương lịch
năm 2023

     
-
Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 23.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng.

     
- Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là
2.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

     - Đ
ối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 25.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

     -
Đối với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 161.372.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

     
Tiền thưởng Tết Nguyên Đán
Quý Mão năm 2023

     
-
Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 48.000.000 đồng, thấp nhất là 4.500.000 đồng.

     -
Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 90.000.000 đồng, thấp nhất là 800.000 đồng.

     -
Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 1.004.080.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

     -
Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 484.116.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.                                                                     


Tin: Phòng Chính sách Việc làm

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang