Hội nghị tập huấn pháp luật lao động năm 2022
A+ | A | A-
Ngày đăng: 08/12/2022
Trong 2 ngày 06, 07/12/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật lao động cho người sử dụng lao động của các Cơ sở giáo dục mầm non (các trường mầm non, các nhóm trẻ, lớp mầm non, lớp mẫu giáo độc lập) trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Sơn Trà

     Trong 2 ngày 06, 07/12/2022, Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật lao đng cho người sử dụng lao động của các Cơ sở giáo dục mầm non (các trường mầm non, các nhóm trẻ, lớp mầm non, lớp mẫu giáo độc lập) trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Sơn Trà.

     
Tại buổi tập huấn, báo cáo viên tập trung triển khai
đến các lãnh đạo đơn vị, cán bộ làm công tác nhân sự, lao động, tiền lương những nội dung cần lưu ý của Bộ luật Lao đng năm 2109, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con;  Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.


     Đồng thời
, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã trao đổi, đối thoại, tiếp thu các ý kiến và kịp thời giải đáp, hướng dẫn các nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật, tạo điều kiện cho các đơn vị nắm bắt văn bản và hiểu rõ các quy định của pháp luật lao động.

     Hội nghị tập huấn đ
ã thu hút hơn 160 người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách nhân sự, lao động tiền lương, Chủ tịch công đoàn của các trường mầm non, các nhóm trẻ, lớp mầm non, lớp mẫu giáo độc lập./.


Tin, ảnh: Phòng Chính sách việc làm

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang