Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
A+ | A | A-
Ngày đăng: 17/11/2022
     Thông báo số 3780/TB-SLĐTBXH ngày 11/11/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022./.

     Thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng: Dowload

     Thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm: Dowload

     Phiếu đăng ký dự tuyển:  Dowload

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang