Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn; tài liệu ôn tập, thời gian phỏng vấn
A+ | A | A-
Ngày đăng: 26/10/2022
     Thông báo số 05/TB-HĐXTVC ngày 26/10/2022 của Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn; tài liệu ôn tập, thời gian phỏng vấn./.

     Tài liệu ôn tập:  Dowload

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang