Thông báo về việc tiêp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến
A+ | A | A-
Ngày đăng: 11/10/2022
     Thông báo số 3451/TB-SLĐTBXH ngày 11/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tiêp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến./.

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang