Lao động đi Hàn Quốc được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ
A+ | A | A-
Ngày đăng: 14/07/2022

     Ngày 08/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với ngưi lao đng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động ớc ngoài của Hàn Quốc.

     Theo đó,
ni lao động thuộc đi tưng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội đ đi làm việc ởớc ngoài theo hợp đồng có nhu cầu vay vốn đi làm việc ở Hàn Quốc theo Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam trong Chương trình Cấp phép việc làm cho lao đng nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) đưc vay đến 100 triệu đng để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

     Đ
ối với trường hợp đã ký quỹ trưc ngày 01 tháng 01 năm 2022 mà có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đng lao động thì tiền ký quỹ được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi ngưi lao đng đăng ký thưng trú trưc khi đi làm việc tại Hàn Quốc. Khoản tiền ngưi lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ thì tiền ký quỹ được xử lý theo thứ tự: trả khoản vay của Ngân hàng Chính sách xã hội; chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi ngưi lao đng đăng ký thưng trú trưc khi đi làm việc tại Hàn Quốc số tiền còn lại sau khi trả nợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội

     T
ờng hợp ký quỹ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 mà bị xử phạt vi phạm hành chính do tự ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đng lao động và không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì bịỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Điu 86, Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Khoản tiền ngưi lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ thì tiền ký quỹ được xử lý theo trình tự: trả khoản vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội; thực hiện theo quyết đnh cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền còn lại sau khi trả nợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội./.


Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8/7/2022


Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang