Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
A+ | A | A-
Ngày đăng: 04/08/2022
     Quyết định số 2111/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021./.

     Phụ lục kèm theo:  Dowload

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang