Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển; thời gian ôn tập, phỏng vấn
A+ | A | A-
Ngày đăng: 13/07/2022
     Thông báo số 2409/TB-SLĐTBXH ngày 12/7/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển; thời gian ôn tập, phỏng vấn.

     Danh sách kèm theo:  Tải về

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang