Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
A+ | A | A-
Ngày đăng: 18/05/2022
     Thông báo số 1577/TB-SLĐTBXH ngày 13/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2022.

     Bảng thống kê và nhu cầu tuyển dụng: Dowload

     Phiểu đăng ký dự tuyển:  Dowload 

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang