Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/01/2022

     1. Quyết định số 62/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022.

    Phụ lục kèm theo: Dowload

    2. Quyết định số 1442/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

    Phụ lục kèm theo: Dowload 

Tin cùng chuyên mục