Tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
A+ | A | A-
Ngày đăng: 29/12/2021
Đến ngày 27/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổng hợp số liệu khảo sát về tiền lương năm 2021, thưởng Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


     Đến ngày 27/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổng hợp số liệu khảo sát về tiền lương năm 2021, thưởng Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Tiền lương

Tiền lương cao nhất 169.150.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.920.000 đồng/tháng.

2. Tiền thưởng

Tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2022

- Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 22.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

- Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 15.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

- Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 11.250.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

- Đối với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 76.700.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022

- Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 1.075.000 đồng.

- Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 45.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng.

- Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 1.432.190.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

- Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 150.000.000 đồng, thấp nhất là 768.000 đồng./.

Phòng Chính sách việc làm
 

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang