Công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng về công tác An toàn - vệ sinh lao động, PCCN năm 2016
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/03/2017


     Thực hiện Công văn số 11607/UBND-VX ngày 19 tháng 12 năm 2014 về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó quy định công khai danh sách và bảng tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước và cấp thành phố.

     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công khai danh sách đề nghị khen thưởng về công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2016 (có bảng tóm tắt báo cáo thành tích kèm theo) kể từ ngày 20 đến ngày 28/3/2017, gồm các tập thể và cá nhân có tên sau:

1. Tập thể

1. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng;

2. Công ty Cổ phần Dược Danapha;

3. Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;

4. Viễn Thông Đà Nẵng, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

5. Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung;

6. Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam;

7. Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng.

2. Cá nhân

1. Ông: Nguyễn Đức Thắng - Phó Trưởng phòng An toàn, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng;

2. Ông: Mai Văn Triều - Thường trực Hội đồng bảo hộ lao động, Công ty Cổ phần Dược Danapha;

3. Ông: Nguyễn Hữu Vinh - Giám đốc Xí nghiệp sản xuất bông băng gạc và vật tư y tế Hòa Cường, Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

4. Ông: Trần Minh Anh - Phó Trưởng phòng Nhân sự, Viễn thông Đà Nẵng, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam;

5. Ông: Ngô Hân - Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung;

6. Ông: Cheng Yung Pun - Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam;

7. Ông: Nguyễn Anh Ánh - Trưởng phòng Việc làm, An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng.
 

Tin cùng chuyên mục