Quy chế tiếp công dân
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/06/2021
1. Lịch tiếp công dân của Sở Lao động – TB&XH thành phố Đà Nẵng - Từ 9h đến 11h30 thứ hai hàng tuần: Giám đốc Sở tiếp công dân tại phòng tiếp công dân - Từ 14h đến 17h thứ 3 và thứ 5 hàng tuần: Các phòng chuyên môn tiếp công dân tại phòng làm việc - Các ngày làm việc trong tuần: Sở tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân


     - Thông báo số 4819/TB-SLĐTBXH ngày 20/12/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023.

     - Quyết định số 4000/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy chế tiếp công dân.

     - Quy chế tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Dowload

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang