Đơn vị trực thuộc
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/06/2021
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ LIÊN CHIỂU Địa chỉ: Đặng Huy Trứ, Hoà Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Cần Điện thoại cơ quan: 0511.3485815 Điện thoại di động: 0905.163.324

 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH
    
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
278 Âu Cơ, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 
                      Giám đốc: Nguyễn Đức Trí
                      Điện thoại 0236.3821359
                      Điện thoại di động: 0905.204.317
 
                      Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thành
                      Điện thoại cơ quan: 0236.3825606
                      Điện thoại di động: 0935.425.567

                      Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Diệp
                      Điện thoại cơ quan: 0236.3740257
                      Điện thoại di động: 0905.215.163

     1. Chức năng

     Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, tự đảm bảo một phần chi phí thường xuyên. Có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, phân tích, dự báo và cung cấp thông tin về thị trường lao động; tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

     2. Nhiệm vụ

    
a) Tư vấn, bao gồm

     - Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

     - Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

     - Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

     - Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động;

     - Tổ chức tư vấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho người lao động;

     - Tư vấn hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

     b) Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm

     - Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

     - Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

     - Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

     - Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

     c) Tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ cố định và lưu động.

     d) Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

     đ) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

     e) Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

     f) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

     g) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

     h) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

     i) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI
Tổ 8, Đà Sơn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 
                       Giám đốc: Nguyễn Thị Tố Uyên
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3842475
                       Điện thoại di động: 0935.282.478 
                       
                       Phó 
Giám đốc: Nguyễn Văn Thành
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3733466
                       Điện thoại di động: 0935.165.919
 
                       Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Cần
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3842475

                       Điện thoại di động: 0905.107.289
                
     * Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

    
Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tổ chức lao động sản xuất cho các đối tượng:

     - Người cao tuổi neo đơn;

     - Người khuyết tật không nơi nương tựa;

     - Trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi;

     - Người lang thang xin ăn, người kết hợp công việc khác với việc xin ăn có hoàn cảnh khó khăn;

     - Người dẫn dắt trẻ em hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật đề bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách có hoàn cảnh khó khăn;

     - Các đối tượng xã hội khác sống lang thang trên đường phố;

     - Đối tượng tạm lánh do bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, bị ép lao động


TRUNG TÂM PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG
64 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
 
                      
                       Giám đốc: Phạm Thị Oanh
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3950160
                       Điện thoại di động: 0903.595.811
 
                       Phó Giám đốc: Đoàn Thị Kim Ngọc
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3950160
                       Điện thoại di động: 0982.360.199
 
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN
Tổ 8, Đà Sơn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 
                       Giám đốc: Nguyễn Văn Cần
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3737304
                       Điện thoại di động: 0905.163.324
 
                       Phó Giám đốc: Trần Đình Sang
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3737302
                       Điện thoại di động: 0505.110.330

                       Phó Giám đốc: Tán Thanh Vũ
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3737302
                       Điện thoại di động: 0905.187.405

     1. Chức năng

     Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần ( viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, có chức năng tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần phân liệt và người rối nhiễu tâm trí. Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở.

     2. Nhiệm vụ


     a) Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và có biện pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã được lãnh đạo Sở phê duyệt hoặc giao cho Trung tâm.

     b) Tiếp nhận, quản lý, khám chữa bệnh, nuôi dưỡng và tổ chức các hoạt động phục hồi chức năng, lao động liệu pháp tăng khả năng phục hồi để bệnh nhân đủ điều kiện hòa nhập cộng đồng theo đúng các quy định của Nhà nước. Thực hiện công tác điều dưỡng, phục hồi chức năng luân phiên cho người bênh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí đang sống tại cộng đồng và đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

     c) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, các Phòng chuyên môn thuộc Sở nghiên cứu áp dụng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân; quan hệ thường xuyên với gia đình, địa phương, các tổ chức, cá nhân để tranh thủ nguồn lực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng cho bệnh nhân.

     d) Nghiên cứu đề xuất cấp trên giải quyết các yêu cầu cấp thiết về tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, công tác quản lý, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho bênh nhân.

     đ) Thực hiện và thanh quyết toán các nguồn kinh phí được cấp theo đúng Luật Ngân sách Nhà Nước.

     e) Quản lý và bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ cho bệnh nhân, điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức và người lao động, bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an ninh trong cơ quan.

     f) Phối hợp xây dựng các đoàn thể Công đoàn, Thanh niên, Cựu chiến binh và xây dựng Đảng vững mạnh.

     g) Thanh kiểm tra định kỳ, đột xuất về thức hiện công tác tài chính, chế độ  điều dưỡng; thực hiện dân chủ, công khai hóa các hoạt động cơ quan; tổ chức tiếp công dân và giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo của cán bộ, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân theo đúng thẩm quyền.

 
TRUNG TÂM CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TP. ĐÀ NẴNG
64 Đống Đa, Hải Châu, TP Đà Nẵng
 
                       Giám đốc: Nguyễn Văn Châu
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3818787
                       Điện thoại di động: 0905.267.981
 
                       Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Mai
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3818787
                       Điện thoại di động: 0905.275.599


     1. Chức năng

     Trung tâm Công tác xã hội Đà Nẵng có chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cung cấp các dịch vụ công tác công tác xã hội theo qui định của pháp luật.

     2. Nhiệm vụ

     a) Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp.

     b) Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.

- Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

     c) Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.

     d) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.

     đ) Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng.

     e) Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

     f) Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực:

     g) Phát triển cộng đồng.

     h) Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.

     i) Thực hiện nghiên cứu, khảo sát, điều tra liên quan đến phúc lợi xã hội và an sinh xã hội (nếu có).

     j) Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

     k) Được tổ chức huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của Trung tâm.

     l) Được thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật.

     m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

                       
TRƯỜNG HERMANN GMEINER
228/5 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
 
                       Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Minh Tuyết
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3951308
                       Điện thoại di động: 0917.960.456
 
                       
Phó Hiệu trưởng: Dương Hiển Quang
                       Điện thoại cơ quan: 0236.3951308
                       Điện thoại di động: 0905.292.911
 
CƠ SỞ XÃ HỘI BẦU BÀNG
Hoà Bắc, Hoà Vang, TP Đà Nẵng
 
                         Giám đốc: Phạm Tấn Dũng
                         Điện thoại cơ quan: 0236.3796019
                         Điện thoại di động: 0986.408.686
 
                         Phó Giám đốc: Lê Văn Hai
                         Điện thoại cơ quan: 0236.3796018
                         Điện thoại di động: 0122.577.301
 
                         Phó Giám đốc: Phan Công Hải
                         Điện thoại cơ quan: 0236.3796018
                         Điện thoại di động: 0905.008.181


     1. Chức năng

     Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng có chức năng tổ chức tiếp nhận, phân loại, cắt cơn, chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động san xuất cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy có nguy cơ tái nghiện cao, người bán dâm và tổ chức điều trị cho người nhiễm HIV chuyển qua giai đoạn AIDS. Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và hướng dẫn về  chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục PCTNXH, các Phòng chức năng có liên quan thuộc Sở.

     2. Nhiệm vụ

     a) Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch và có biện pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Sở phê duyệt hoặc giao cho Trung tâm.

     b) Tiếp nhận, quản lý, tiến hành cắt cơn, chữa bệnh, giáo dục đạo đức, hành vi, nhân cách, dạy nghề và tổ chức lao động trị liệu phù hợp cho học viên (kể cả học viên tự nguyện) đồng thời giải quyết cho học viên tái hòa nhập cộng đồng theo đúng qui định.

     c) Phối hợp với các cơ quan liên quan, Chi cục PCTNXH và các Phòng, Ban nghiệp vụ của Sở nghiên cứu áp dụng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà Nước trong việc cai nghiện, chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề tại Trung tâm; quan hệ mật thiết với các đoàn thể, chính quyền địa phương để tranh thủ các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, chữa bệnh cho học viên.

     d) Nghiên cứu đề xuất cấp trên giải quyết các yêu cầu cấp thiết về tổ chức bộ máy, chế độ quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng và dạy nghề cho học viên.

     đ) Thực hiện và thanh quyết toán các nguồn kinh phí được cấp theo đúng luật Ngân sách Nhà Nước.

     e) Xây dựng kế hoạch giáo dục lao động trị liệu để cải thiện đời sống cho học viên góp phần giảm bớt chi phí cho Ngân sách Nhà Nước.

     f) Tổ chức giáo dục văn hóa, pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất, phục hồi hành vi nhân cách cho học viên.

     g) Hướng dẫn, tư vấn cho học viên, gia đình học viên về qui trình cai nghiện, chữa bệnh.

     h) Tổ chức quản lý, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm.

    i) Nghiên cứu thực nghiệm mô hình phương pháp cai nghiện, chữa trị, phục hồi và giáo dục dạy nghề cho học viên.

     j) Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho viên chức và người lao động tại Trung tâm.

     k) Xây dựng và củng cố bộ máy cơ quan, đảm bảo số lượng và chất lượng nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

     l) Phối hợp xây dựng các đoàn thể Công Đoàn, Thanh niên, Cựu Chiến binh và xây dựng Đảng vững mạnh.

     m) Thanh kiểm tra định kỳ, đột xuất về thực hiện kế hoạch công tác tài chính, chế độ nuôi dưỡng, chữa bệnh, cai nghiện, dạy nghề và lao động sản xuất; thực hiện dân chủ hóa, công khai hóa các hoạt động của Cơ quan; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ( sau đây viết tắt là cán bộ ) và học viên phù hợp theo qui định của pháp luật.

     n) Sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Trung tâm, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ với Sở và Chi cục PCTNXH đúng qui định.               


                              QŨY BẢO TRỢ TRẺ EM TP ĐÀ NẴNG
                          Tầng 20 TTHC, 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

                          Giám đốc: Nguyễn Đăng Hoàng
                          Điện thoại cơ quan: 0236.3825948
                          Điện thoại di động: 0905.177.678

                          Phó Giám đốc: Hà Thị Kim Ánh
                          Điện thoại cơ quan: 0236.3822957
                          Điện thoại di động: 0975.474.928

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang