Lãnh đạo Sở
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/06/2021
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP ĐÀ NẴNG
 
 
   I. LÃNH ĐẠO SỞ:
 
           Giám đốc: Nguyễn Đăng Hoàng
           Điện thoại cơ quan: 0236.3825947
           Điện thoại di động: 0905.177.678     
           Email: hoangnd1@danang.gov.vn
  
           Phó Giám đốc: Nguyễn Văn An
           Điện thoại cơ quan: 0236.3823409
           Điện thoại di động: 0913.443.062
           Email: annv@danang.gov.vn
 
           Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Nam
           Điện thoại cơ quan: 0236.3825948
           Điện thoại di động: 0983.931.345
           Email: namnt1@danang.gov.vn

          Phó Giám đốc: Lê Văn Minh
          Điện thoại cơ quan: 0236.3553525
          Điện thoại di động: 0905.117.877
          Email: minhlv1@danang.gov.vn


     Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở:


     1. Đ/c Nguyễn Đăng Hoàng - Giám đốc Sở

     a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Sở; phụ trách công tác tổ chức, bộ máy, công chức, viên chức, thi đua - khen thưởng, bảo vệ bí mật nhà nước, thanh tra, tài chính Sở và tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng.

       b) Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính và Thanh tra Sở.

     2. Đ/c Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc thường trực

      a) Phụ trách lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và việc làm - an toàn lao động, người có công.

     b) Trực tiếp phụ trách: Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội; phòng Việc làm - An toàn lao động; phòng Người có công; Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng; Trung tâm Dịch vụ việc làm; phụ trách Trang thông tin điện tử chuyên ngành của Sở, Cải cách hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí; chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.2000.

     c) Theo dõi hoạt động chuyên môn của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn và quận Hải Châu.


     3. Đ/c Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Sở

     a) Phụ trách lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội, cơ quan văn hóa, văn minh đô thị, công tác quân sự, quốc phòng và công tác phòng cháy chữa cháy, công tác đoàn thể của Sở, công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, công tác pháp chế, công tác thanh niên.

     b) Trực tiếp phụ trách: Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Công tác xã hội; Cơ sở xã hội Bầu Bàng; Trường Hermann Gmeiner.

     c) Theo dõi hoạt động chuyên môn của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu.

     4. Đ/c Lê Văn Minh - Phó Giám đốc Sở

     a) Phụ trách lĩnh vực dạy nghề, Bảo trợ xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, công tác nhân quyền.

     b) Trực tiếp phụ trách: Phòng Dạy Nghề; phòng Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần.

     c) Theo dõi hoạt động chuyên môn của phòng Lao động - Thương binh và Xã quận Cẩm Lệ và quận Thanh Khê.

 
     II. VĂN PHÒNG SỞ:       
 
           Chánh Văn phòng: Ngô Quang Hóa
           Điện thoại cơ quan: 0236.3827616
           Điện thoại di động: 0983.443.525
           Email: hoanq@danang.gov.vn
  
            Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Phương Trúc
            Điện thoại cơ quan: 0236.3822765
            Điện thoại di động: 0905.888.065
            Email: trucntp@danang.gov.vn 

            Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hoàng Nguyên
            Điện thoại cơ quan: 0236.3550494
            Điện thoại di động: 0989.686.309
            Email: nguyennth4@danang.gov.vn
  
       III. PHÒNG CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM
 
            Trưởng phòng: Võ Văn Tiến
            Điện thoại cơ quan: 0236.3822022
            Điện thoại di động: 0905.200.025
            Email: 
tienvv1@danang.gov.vn

           
Phó Trưởng phòng: 
Trương Ngọc Hùng
            Điện thoại cơ quan: 0236.322022
            Điện thoại di động: 0905.471.347
            Email: hungnt2@danang.gov.vn

            Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Vinh
            Điện thoại cơ quan: 0236.3822124
            Điện thoại di động: 0905.032.234
            Email: vinhnt5@danang.gov.vn

      IV. PHÒNG DẠY NGHỀ:
         
           Trưởng phòng: Hồ Thị Ánh Vân
           Điện thoại cơ quan: 0236.3871819
           Điện thoại di động: 0902.148.493
           Email: vanhta@danang.gov.vn


           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Mai

           Điện thoại cơ quan: 0236.3871819
           Điện thoại di động: 0983.984.327        
            Email: maintt3@danang.gov.vn
 
      V. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG
 
           Trưởng phòng: Trương Thị Như Hoa
           Điện thoại cơ quan: 0236.3825949
           Điện thoại di động: 0934.881.107
           Email: hoattn@danang.gov.vn
 
     VI. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRẺ EM
           
             Trưởng phòng: Hà Thị Kim Ánh
             Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
            Điện thoại di động: 0975.474.928
            Email: anhhtk@danang.gov.vn

           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Phượng
           Điện thoại cơ quan: 0236.3550770
           Điện thoại di động: 01213648681
           Email: phuongntk@danang.gov.vn

           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Thanh
           Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
           Điện thoại di động: 0905.235.572
           Email: thanhnd1@danang.gov.vn
  
           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

           Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
           Điện thoại di động: 0935.389.809
           Email: hantt20@danang.gov.vn

           Phó Trưởng phòng: Trần Thị Diệu Hiền
          Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
          Điện thoại di động: 0913.432.451
          Email:
hienttd@danang.gov.vn

 
       VII. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
           
           Trưởng phòng: Nguyễn Trọng
           Điện thoại cơ quan: 0236.3871028
           Điện thoại di động: 0905.262.306
           Email: trongn@danang.gov.vn
               
       VIII. THANH TRA SỞ
 
            Chánh Thanh tra: Trần Thị Hồng Vân
           Điện thoại cơ quan: 0236.3827617
           Điện thoại di động: 0905.150.659 
           Email: 
vantth@danang.gov.vn
           
           Phó Chánh Thanh tra: Lâm Sanh
           Điện thoại cơ quan: 0236.827617
           Điện thoại di động: 0905.125.243
           Email: sanhl@danang.gov.vn

          Phó Chánh Thanh tra: Đinh Thị Ngọc Phượng
          Điện thoại cơ quan: 0236.3827.617
          Điện thoại di động: 0982.122.538
          Email: phuongdtn@danang.gov.vn

      IX. CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TNXH

          Chi cục trưởng: Lương Vĩnh Thái
          Điện thoại cơ quan: 0236.3986655
          Điện thoại di động: 0905.122.355
          Email: thailv@danang.gov.vn

          Chi cục phó: Phạm Thị Sen
          Điện thoại cơ quan: 0236.3986655
          Điện thoại di động: 0935.638.799
          Email: senpt@danang.gov.vn

          Chi cục phó: Ngô Văn Sang
          Điện thoại cơ quan: 0236.3986655
          Điện thoại di động: 0903.501.418
          Email: sangnv@danang.gov.vn
 
          

Tin cùng chuyên mục