Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2017
A+ | A | A-
Ngày đăng: 02/01/2018


     TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

     1. Thanh tra Sở

     2. Phòng Việc làm – An toàn lao động

     3. Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội

     4. Phòng Bảo trợ xã hội

     5. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

     6. Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần

     7. Trung tâm Cung cấp Dịch vụ công tác xã hội

     8. Cơ sở xã hội Bầu Bàng

     BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI TẬP THỂ

     1. Văn phòng Sở

     2. Phòng Kế hoạch – Tài chính

     3. Phòng Dạy nghề

     4. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

     5. Trung tâm Dịch vụ việc làm

     6. Cơ sở xã hội Bầu Bàng

     BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

     1. Nguyễn Hùng Hiệp – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

     2. Hà Thị Kim Ánh – Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

     3. Võ Văn Hà – Chuyên viên phòng Người có công

     4. Nguyễn Thị Thanh Mai – Phó Trưởng phòng Dạy nghề

     5. Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng phòng Bảo trợ xã hộ

     6. Nguyễn Thành Vinh – Chuyên viên phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội

     7. Đặng Văn Thông – Chuyên viên Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

     8. Phạm Tấn Dũng  - Giám đốc Cơ sở xã hội Bầu Bàng

     9. Thiều Đình Huệ - Phó Giám đốc Cơ sở xã hội Bầu Bàng

     10. Phạn Quy Luật – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính CSXH Bầu Bàng

     11. Phạm Ngọc – Trưởng ban Quản giáo số 8 Cơ sở xã hội Bầu Bàng

     12. Nguyễn Thị Hường – Phó Trưởng ban  Quản giáo số 3, CSXH Bầu Bàng

     13. Huỳnh Đức Bình – Nhân viên Ban Quản giáo số 1, CSXH Bầu Bàng

     14. Võ Thái Can – Trưởng phòng Giáo dục – Dạy nghề CSXH Bầu Bàng

     15. Nguyễn Thị Khánh Ly – Nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần

     16. Nguyễn Thanh  Diệp – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm

     17. Trần Lê Minh Tuấn – Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ việc làm

     18. Lương Xuân Hùng – Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ việc làm
 

Tin cùng chuyên mục