Công khai danh sách bảng tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước và cấp thành phố về công tắc ATVSLĐ năm 2017
A+ | A | A-
Ngày đăng: 13/03/2018


A. DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN

I. Tập thể

 

1. Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng;

2. Công ty Cổ phần Vinaconex 25;

3. Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng;

4. Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà;

5. Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng;

6. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng;

7. Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

II. Cá nhân

1. Ông: Trần Trung - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng;

2. Ông: Trần Đại Lễ - Phó Giám đốc Hành chính nhân sự, Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng;

3. Ông: Hoàng Văn Thiệu - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà;

4. Ông: Đoàn Duy Thiện - Giám đốc Xí nghiệp In tổng hợp, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng;

5. Bà: Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

B. BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:  Dowload

Tin cùng chuyên mục