LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
  (Từ ngày  18/03/2019 đến ngày 24/03/2019)
                           
  Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
  Thứ hai
18/03
S 8h - Giao ban Trưởng, phó các phòng chuyên môn và Chi cục C. Linh BGĐ, Trưởng, phó các phòng chuyên môn và Chi cục PH Sở 1
  8h - Họp chuẩn bị cho báo cáo tình hình KTXH- quốc phòng an ninh TP trong 03 tháng năm 2019 nag nhiệm vụ trong tâm 9 tháng cuối năm 2019, triển khai kết luận số 385-TB/TU A.An A.An PH số 1, Tầng 3 TTHC
  8h - Đi công tác  A.Hoàng  A.Hoàng TP Cam Ranh
  9h - Tiếp công dân A.Hoàng A.Hoàng, các phòng liên quan P. tiếp dân
  C 14h - Họp rà soát tiến độ dự án do Tổ chức tầm nhìn thế giới tài trợ  A.Nguyên  A.Nguyên, TE, TTCTXH.  TTCCDVCTXH
  16h30 - Họp bàn về kế hoạch tổ chức Chương trình kết nối các nhà đầu tư trên địa bàn TP  A.An A.An PH Số 1, Tầng 3, TTHC
  Thứ ba
19/03
S 8h - Làm việc tại cơ quan BGĐ BGĐ PLV
  C 14h - Kiểm tra tại thực tế đơn vị C.Linh C.Linh, VP
 
Cơ sở XH Bầu Bàng
  14h - Làm việc với Cục Lao động ngoài nước  A.An A.An, P. VLATLĐ PH Sở 1
  14h - Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án " Xây dựng Đà  Nẵng- TP môi trường" A.Nguyên A.Nguyên HT số 1, tầng 2 TTHC
  Thứ tư
20/03
S 10h - Đi công tác (4 ngày) A.Nguyên A.Nguyên Các tỉnh phía Nam 
  C 13h30 - Làm việc tại cơ quan BGĐ BGĐ PLV
  Thứ năm
21/03
S 8h - Báo cáo lãnh đạo UBNDTP về Đề án giáo dục nghề nghiệp C.Linh BGĐ, DN  PH số 1, Tầng 3 TTHC
  8h - Dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra TW về thực hiện KL số 62-CT/TW ngày 08/12/2009 và  KL số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ chính trị A.Hoàng A.Hoàng TTHC quận Cẩm Lệ
  C 14h - Báo cáo  lãnh đạo UBNDTP v/v phân cấp hỗ trợ tiền sử dụng đất cho  các quận, huyện và dự thảo QĐ thay thế  QĐ 31 và QĐ 27 của UBND TP  C. Linh BGĐ, P.NCC  PH số 2, Tầng 2, TTHC
  14h - Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2018  A.Hoàng A.Hoàng, P.NCC PHGB, Tầng 3 TTHC
  14h - Họp các ngành về giải quyết BHXH cho lao động Cty Quảng An 1 A.An A.An, LĐTL, TTra, Theo GM PH Sở 1
  15h30 - Họp giải quyết trường hợp bà Tăng Lý Thị Hoa A.An A.An, LĐTL, Theo GM PH Sở 1
  Thứ sáu
22/03
S 8h - Họp BCH Đảng bộ khối các cơ quan TP A.An A.An 47 Xô Viết Nghệ Tĩnh
  8h - Dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra TW về thực hiện KL số 62-CT/TW ngày 08/12/2009 và KL số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ chính trị A.Hoàng A.Hoàng HT, 72 BĐ
  C 14h - Dự đối thoại giữa lãnh đạo TP và đại biểu thanh niên thành phố   , TTDVVL HT, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, số 2A Phan Đăng Lưu- ĐN
  Thứ bảy
23/03
S          
  C          
  Chủ nhật
24/03
S          
  C          

 

In

Xem thêm lịch khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 8 8 8 8 7 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 26446
Tổng cộng: 13888874