LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50
(Từ ngày  10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)
                         
Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ hai
10/12
S 5h - Đi Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Sơn  A.Hoàng  A.Hoàng  Nghĩa trang LS Hòa Sơn
8h - Giao ban Trưởng, phó các phòng chuyên môn và Chi cục C.Linh BGĐ, Trưởng phó các phòng chuyên môn và chi cục PH Sở 1
9h - Tiếp công dân   Các phòng liên quan P. tiếp dân
C 17h - Dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm TP C. Linh C. Linh, A. Hoàng Đài tưởng niệm TP
Thứ ba
11/12
S 8h - Làm việc với Hội CCB và BHXH TP  A.Hoàng  A.Hoàng, P.NCC  PLV
C 14h - Kiểm tra lấy mẫu ADN nghĩa trang liệt sĩ Hòa Sơn và Hòa Phước A.Hoàng A.Hoàng, NCC Hòa Sơn và Hòa Phước
14h - Kiểm tra các đơn vị thuộc Sở BGĐ BGĐ, VP, Các phòng liên quan Theo lịch trình
Thứ tư
12/12
S 7h30 - Kiểm tra các đơn vị thuộc Sở C. Linh C. Linh Các đơn vị
8h - Lấy mẫu sinh phẩm NTLS A.Hoàng A.Hoàng, NCC Hòa Phước
8h - Tập huấn công tác lao động tiền lương, an toàn lao động A.An A.An, VL, LĐTL KS Phương Đông
C 14h30 - Họp BGK giải báo chí tuyên truyền năm 2018 A.An A.An  
Thứ năm
13/12
S 8h - Rà soát đơn thư C. Linh C. Linh, TTra, Các phòng  liên quan PH Sở 1
8h - Dự kiểm điểm cuối năm CBCCVC Chi cục PCTNXH A.Nguyên A.Nguyên, Chi cục CCPCTNXH
C 14h - Kiểm tra lấy mẫu sinh phẩm tại NTLS xã Hòa Phước A.Hoàng A.Hoàng, NCC Xã Hòa Phước 
15h - Họp BCH Đảng bộ Sở A.An A.An, C.Linh, A.Hoàng, Chi bộ Chi cục PCTNXH, Theo TP PH Sở 1
15h - Hội ý Đoàn kiểm tra công tác cảm hóa giao dục thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy A.Nguyên A.Nguyên, Chi cục PH Sở 2
Thứ sáu
14/12
S 8h - Dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học TPĐN lần thứ VI , nhiệm kỳ 2018-2023 A.Nguyên A.Nguyên 05 Đường Đống Đa
9h - Tiếp Đoàn khảo sát, thu thập số liệu về chính sách BHTN, lao động và việc làm A.An A.An, VL, DN, TTDVVL, theo TP mời PH Sở 1
C 14h - Dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề 2019" Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình" BGĐ BGĐ HT, 34 Hồ Nghinh
14h30 - Họp BCH Công đoàn Sở A.Hoàng A.Hoàng, Theo GM PH Sở
Thứ bảy
15/12
S 7h30 - Dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học TPĐN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 A.Nguyên A.Nguyên 05 Đường Đống Đa
C          
Chủ nhật
16/12
S          
C          

 

In

Xem thêm lịch khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 7 6 4 5 2 8
Hôm nay: 0
Tháng này: 62242
Tổng cộng: 13764528