LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8
(Từ ngày  17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
                         
Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ hai
17/02
S 8h - Giao ban Trưởng, phó các phòng chuyên môn và Chi cục C. Linh BGĐ, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở, Chi cục PH Sở 1
9h - Tiếp công dân A.Hoàng A.Hoàng P. tiếp dân
C 14h - Dự hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng A.An A.An, A.Hoàng, Theo GM 55 Thủ Khoa Huân
14h - Dự họp nghe báo các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 A.Nguyên A.Nguyên PH số 1, Tầng 3 TTHC
Thứ ba
18/02
S 8h - Dự buổi làm việc của TT Thành ủy với BTV Quận ủy Sơn Trà C. Linh C. Linh TTHC quận Sơn Trà
C 14h - Dự họp nghe báo các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 A.An A.An PH số 21, Tầng 3 TTHC
Thứ tư
19/02
S 8h - Họp Ban Giám đốc C. Linh BGĐ, VP PH Sở 1
C 13h30 - Rá soát một số nhiệm vụ năm 2020 của ngành C. Linh C. Linh, các phòng liên quan PLV
14h - Họp về chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng dịch vụ hỏa táng A.Hoàng A.Hoàng, BTXH PH số 1, Tầng 2 TTHC
16h30 - Dự buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản A.Nguyên A.Nguyên PH giao ban, Tầng 3 TTHC
17h00 - Họp tại UBNDTP A.An A.An PH giao ban, Tầng 3 TTHC
Thứ năm
20/02
S 8h - Rà soát đơn thư C. LInh C. Linh, TTra, Các phòng liên quan PH Sở 1
C 14h - Họp thông qua đồ sơ đề nghị tặng danh hiệu bà mẹ VNAH A.Hoàng A.Hoàng, NCC UBND xã Hòa Khương
14h - Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TPĐN     PH số 1, tầng 2 TTHC
15h30 - Họp  nghe báo cáo tinh hình và bàn giải pháp phát triển du lịch TP A.An A.An PH số 1, Tầng 2 TTHC
Thứ sáu
21/02
S 8h - Dự buổi làm việc của TT Thành ủy với BTV Quận ủy Liên Chiểu C. Linh C. Linh TTHC quận Liên Chiểu
C 14h - Kiểm tra các đơn vị  thuộc Sở C. Linh C. Linh Đơn vị
Thứ bảy
22/02
S          
C          
Chủ nhật
23/02
S          
C          

 

In

Xem thêm lịch khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 8 0 9 0 3 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 160833
Tổng cộng: 14809030