V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách tín dụng hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thời hạn: 20/03/2023 - 28/03/2023
Chung nhan Tin Nhiem Mang