V/v tham gia ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố về chính sách quy định mức quà tặng cho các đối tượng và đơn vị

Thời hạn: 23/03/2023 - 31/03/2023
Chung nhan Tin Nhiem Mang