Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn: 15/02/2023 - 15/03/2023
Chung nhan Tin Nhiem Mang