Chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho người bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố

Thời hạn: 18/08/2022 - 26/08/2022
Chung nhan Tin Nhiem Mang