V/v cho ý kiến dự thảo trình ban hành Nghị quyết, Kế hoạch giảm nghèo

Thời hạn: 14/02/2022 - 25/02/2022
Chung nhan Tin Nhiem Mang