V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố

Dự thảo

Thời hạn: 11/11/2021 - 17/11/2021
Chung nhan Tin Nhiem Mang