V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

Dự thảo

Thời hạn: 11/11/2021 - 16/11/2021
Chung nhan Tin Nhiem Mang