V/v góp ý dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố chính sách hỗ trợ công tác xử lý người lang thang, xin ăn

Dự thảo

Thời hạn: 11/11/2021 - 16/11/2021
Chung nhan Tin Nhiem Mang