Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày 24/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày 8/9/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng ban hành Báo cáo số 194/BC-SLĐTBXH về tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến từng hộ dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về triển khai Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đế án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”.
Một số nội dung Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động găp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 15/7/2021 thực hiện Chương trình “có việc làm” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu là giải quyết việc làm cho 170.000 - 175.000 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000 - 35.000 lao động
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Chính phủ ban hành Nghị định 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 hướng dẫn Luật Việc làm về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; theo đó, điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau: Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp
Ngày 1/4/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.
Ngày 27/3/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TB&XH) thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND huyện Hòa Vang tổ chức “Ngày hội việc làm” cho người lao động tại huyện Hòa Vang năm 2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; theo đó, công tác quản lý lao động được quy định như sau
Trong hai ngày 02, 03 tháng 3/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an thành phố (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) tổ chức Hội nghị tập huấn về Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
    1 2 3 4 5 Trang sau

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 4 8 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 262960
Tổng cộng: 20056489