Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016
Đến ngày 29/12/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã có kết quả khảo sát tình hình tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết năm 2016, báo cáo cho UBND thành phố và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Ngày 16/12/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
Sáng ngày 15/12/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng thang lương, bảng lương theo Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH cho các lãnh đạo, cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện
Ngày 13/11/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội
Ngày 11/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; trong đó đáng chú ý là nội dung hướng dẫn cụ thể về bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần
Ngày 14/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân
Ngày 05/11/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội. Hội nghị tập huấn thu hút hơn 160 người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách nhân sự, lao động tiền lương
Ngày 15/10/ 2015, Sở Lao động – TBXH thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn triển khai Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Ngày 01/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, có hiệu lực từ ngày 15/11/2015
Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Sở Lao động – TBXH thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn triển khai Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức liên tiếp 02 lớp tập huấn pháp luật lao động cho hơn 300 người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách nhân sự và các tuyên truyền viên của gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Qua khảo sát của Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH, tình hình lao động trở lại làm việc sau dịp nghỉ Tết Ất mùi có nhiều chuyển biến tích cực hơn năm trước. Tỉ lệ người lao động trở lại làm việc đạt trên mức 95 %, hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất ổn định.
Ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
Ngày 22/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Theo đó, từ ngày 01/01/2015, tăng thêm 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Thực hiện các công văn số 3725/LĐTBXH-BHXH và số 4867/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành công văn số 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 để BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Công văn số 2637/LĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 04/12/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng tết năm 2015
Sở Lao động –Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn số 2637 /SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 04/12/2014 về việc báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng tết năm 2015.
Sở Lao động –TB&XH thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật lao động cho 84 đại biểu là hòa giải viên lao động của quận, huyện đã có Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các cán bộ ngành lao động của 56 xã, phường
Ngày 11/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
Bộ Lao động Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cơ quan quản lý Nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương
Ngày 15/8/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn số 2430/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn việc nâng ngạch lương, nâng bậc lương trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty Cổ phần được chuyển đổi từ công ty Nhà nước.
Ngày 15/04/2014, Sở Lao động –TB&XH đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (QHLĐ) thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO tổ chức Hội nghị tập huấn “Quan hệ lao động trong kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.”
Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
Ngày 21/03 /2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai pháp luật lao động cho 150 người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách nhân sự và các tuyên truyền viên của 90 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Đến ngày 27/12/2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã có kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về tình hình tiền lương năm 2013 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. Theo đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 172 triệu đồng (thuộc loại hình doanh nghiệp FDI).
Sáng ngày 06/12/2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lớp Tập huấn pháp luật Lao động cho các lãnh đạo, cán bộ Phòng Lao động thương binh và Xã hội quận, huyện.
Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Thông tin về thị trường lao động Mỹ gần đây trầm lắng hẳn khi hai doanh nghiệp được thí điểm đưa lao động sang thị trường này là Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Trung tâm Xuất khẩu lao động (thuộc Công ty Cung ứng vật tư thiết bị đường sắt - Virasimex) gần như rút khỏi thị trường.
Đề án xã hội hóa hoạt động dạy nghề đến năm 2010 sẽ được Đà Nẵng triển khai với mục tiêu thu hút 105.000 học viên học nghề.
Sáng 28/9, UBND TP đã tổ chức phiên họp thường kỳ, thảo luận các nội dung: Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010.
Ngày 25/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ
Ngày 25/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.
Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trong đó đáng chú ý là quy định về tạm ứng tiền lương và cách xác định quỹ lương thực hiện năm 2013 của người lao động.
Ngày 15/10/2013 Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ban hành thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH Quy định mẫu và nội dung hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng lao động đưa người đi lao động ở nước ngoài
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP. Theo đó, tại Thông tư quy định các nhóm đối tượng được áp dụng điều chỉnh
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 quy định chế độ hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
Quy định trên được đưa ra tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/ 8/ 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Ngày 27/06/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Theo đó mức lương cơ sở 1.150.000 đồng sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2013, thay thế các mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của các cơ quan có thẩm quyền.
Ngày 27/06/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Theo đó mức lương cơ sở 1.150.000 đồng sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2013, thay thế các mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của các cơ quan có thẩm quyền.
Ngày 08/5/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
Bộ luật lao động (BLLĐ) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 (bao gồm: Lời mở đầu, 17 Chương và 198 Điều) trên cơ sở kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn bản số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 về việc “Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định tại Bộ luật lao động số 10/2012/QH13” có hiệu lực từ ngày 01/5/2013.
Ngày 11 tháng 4 năm 2013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01/5/2013 cho các đối tượng là người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách nhân sự và các tuyên truyền viên của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Ngày 15/03/2013 Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 16/2013/TT-BCA quy định về trình tự thực hiện khi cán bộ Công an nhân dân nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí
Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg, quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
Liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/03/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
Ngày 19 tháng 02 năm 2013, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 17/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Ngày 23/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Đến ngày 28/12/2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã có kết quả khảo sát tại 351 doanh nghiệp (trong đó: 45 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; 101 doanh nghiệp CP có vốn Nhà nước; 99 doanh nghiệp FDI; 106 doanh nghiệp dân doanh) về tình hình tiền lương năm 2012 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2013. Theo đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 286,309 triệu đồng (thuộc loại hình doanh nghiệp FDI).
Theo luật hiện hành thời gian nghỉ sinh là 4 tháng và nếu sinh tháng 1/2013 sẽ phải đi làm vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, ngày 1/5 Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực nên lao động nữ sẽ được nghỉ thêm 2 tháng.
Ngày 04 tháng 12 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Ngày 23/ 11/ 2012, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ trong dịp lễ, tết năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Chiều ngày 10/11/2012, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Với 89,56% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua ba chỉ tiêu quan trọng là: tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 816.000 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 978.000 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 162.000 tỷ đồng, tương đương 4,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP).
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung thời điểm hưởng lương hưu. Theo đó, thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.
Sáng 22/8/2012, Đoàn công tác của Quốc hội do Tiến sỹ Bùi Sỹ Lợi - Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hưng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở đã tiếp và làm việc với đoàn công tác.
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012. Bộ luật gồm 17 chương, 242 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 và thay thế Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11.

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 3 6 4 7 9 0
Hôm nay: 2566
Tháng này: 27581
Tổng cộng: 14364790