Ngày 20/9/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Tọa đàm Quan hệ lao động, với chủ đề “Đối thoại hiệu quả thúc đẩy quan hệ lao động ở Đà Nẵng”
Chiều ngày 15/6/2018, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội phối hợp với Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến chủ đề “Quan hệ lao động và an toàn lao động trong doanh nghiệp”
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó mức lương cơ sở 1.390.000 đồng sẽ được áp dụng từ ngày 01/7/2018
Ngày 27/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.
Qua số liệu khảo sát, thống kê tiền lương năm 2017, thưởng Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
Ngày 22/12/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông báo số 5427/TB-BLĐTBXH về việc nghỉ lễ, Tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp áp dụng kể từ ngày 01/01/2018
Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 8361/KH-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2021
Trong 2 ngày 26, 27/10/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội. Hội nghị tập huấn thu hút hơn 350 người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách nhân sự, lao động tiền lương của gần 200 doanh nghiệp trong ngành dịch vụ lưu trú ngắn ngày, du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố tham gia.
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ ngày 01/01/2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH) đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch hành động đến năm 2020 thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với mục tiêu của Kế hoạch hành động là thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 7370/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW
    1 2 3 4 5 Trang sau

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 6 4 0 9 0 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 67912
Tổng cộng: 13640901