BAN HÀNH ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020"

Cập nhật ngày: 13/11/2013
 
     Ngày 04/11/2013 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7678/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo viên dạy nghề thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2020”.

     Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 tuyển mới 484 giáo viên dạy nghề trong đó 172 giáo viên dạy cao đẳng nghề, 204 giáo viên dạy trung cấp nghề và 108 giáo viên dạy sơ cấp nghề. Lộ trình tuyển mới đến năm 2015 là 281 giáo viên (dạy cao đẳng nghề 81, trung cấp nghề 46, sơ cấp nghề 154). Giai đoạn 2015 - 2020 tuyển mới 203 giáo viên (Dạy cao đẳng nghề 91 giáo viên, trung cấp nghề 158 giáo viên và giảm 46 giáo viên dạy sơ cấp nghề); 

     Cơ cấu giáo viên dạy ở các ngành nghề đảm bảo theo nhóm thương mại dịch vụ chiếm 73,2%, nhóm công nghiệp xây dựng chiếm 24% và nhóm nông lâm thuỷ sản chiếm 2,8%.

     100% giáo viên dạy nghề có trình độ chuyên môn đủ chuẩn, được đánh giá và cấp chứng nhận về kỹ năng nghề và có kỹ năng sư phạm dạy nghề.

     100% giáo viên dạy ở các ngành nghề được đầu tư trọng điểm được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu về chuẩn giáo viên dạy nghề cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, trong đó 50 % được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

     100% giáo viên dạy nghề ở các cấp trình độ có khả năng soạn thảo và giảng dạy bằng giáo án điện tử. 100 % giáo viên dạy nghề phải có trình độ bằng B tiếng Anh trở lên, trong đó 50% giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề có trình độ bằng C tiếng Anh trở lên.

     70% giáo viên dạy thực hành hoặc tích hợp được bố trí tham gia thực hành ở các doanh nghiệp hoặc các cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ để trao dồi và bổ sung kỹ năng nghề.

     Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ và thu hút giáo viên dạy nghề. Đảm bảo tính công bằng về chính sách tiền lương đối với giáo viên dạy nghề.

Tin, ảnh: Phòng Dạy nghề.
           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 5 3 7 5 6 7
Hôm nay: 12799
Tháng này: 161289
Tổng cộng: 15537567