Khai mạc Lớp Bồi dưỡng chính trị hè 2013

Cập nhật ngày: 13/08/2013
 
     Sáng ngày 13/08/2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng Chính trị hè năm 2013 lãnh đạo các cơ sở dạy nghề và  các giáo viên dạy chính trị tại các Trường nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tới dự và triển khai lớp bồi dưỡng có ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và hơn 60 lãnh đạo các cơ sở dạy nghề và giáo viên dạy chính trị tại các Trường nghề.

     Các học viên được báo cáo viên triển khai các Chuyên đề, như: Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW khóa XI về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 22-02-2013 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI "Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 22-02-2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI và định hướng công tác dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phòng Dạy nghề
           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 5 3 7 5 8 9
Hôm nay: 12799
Tháng này: 161311
Tổng cộng: 15537589