Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2015 (giai đoạn ngày 12/12/2014 đến 12/12/2015)

Cập nhật ngày: 27/02/2016


     Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2015 (giai đoạn ngày 12/12/2014 đến 12/12/2015    Dowload

           

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 1 6 3 6 8 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 251274
Tổng cộng: 14163682